Published:

Geedka garanwaaga ahi maalintii waxa uu Cabaa Foosto biyo ah badhkeed” Wasiir Shukri Baandare

News Related